Indstilling til Den Danske Redningsberedskabspris

 

Du kan lave en indstilling til prisen, hvis du har en kandidat, der opfylder disse betingelser:

 

• Prisen kan tildeles det danske redningsberedskabs-personale/medlemmer uanset tilhørsforhold. Det kan være frivillige, værnepligtige, heltids- og deltidsansatte samt medlemmer af de sønderjyske brandværn.

 

• Den Danske Redningsberedskabspris kan tildeles enten en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab (hold). Selve baggrunden for indstillingen skal referere til en ”skarp” indsats, og prisen tildeles derfor ikke for et længerevarende dagligt arbejde/tilhørsforhold.

 

• Der skal være tale om en indsats, hvor der reddes liv, ejendom og/eller miljø. Man skal have brugt de kompetencer, man har fået gennem uddannelse, øvelse og indsats. Og der lægges vægt på handlekraft, vilje og evnen til at træffe de rigtige beslutninger.

Indstilling inden udgangen af april

I 2021 uddeles Redningsberedskabsprisen for en indsats i 2020.
Indstillinger til prisen skal inden udgangen af april sendes på mail til redningsberedskabspris@beredskab.dk
Indstillingen skal indeholde følgende punkter:

• Den indstillede (navn, adresse, titel, tjenestested)
• Indstilleren (navn, titel, telefonnummer, mailadresse)
• Eventuelle støtter bag indstillingen (navn, titel)
• Beskrivelse af hændelsen
• Begrundelse for indstillingen

Du kan eventuelt downloade og udfylde en indstillingsblanket her, når du vil sende en indstilling.

Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt enten de respektive organisationer eller prisens sekretariat hos:

Beredskabsforbundet, Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V

Tlf.: 35 24 00 00 - E-mail: bf@beredskab.dk