Medlemmerne af priskomiteen

Jan Johansen
Jan Johansen (formand), præsident for Beredskabsforbundet
jjo@beredskab.dk - 3043 0244
Flemming Nygaard-Jørgensen
Flemming Nygaard-Jørgensen, beredskabs-direktør, Midt- og Sydsj. Brand & Redning
flnyg@msbr.dk - 5117 3759
Charlotte Schmidt
Charlotte Schmidt, Faglig sekretær, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk
cos@lfdb.dk - 2674 9737
Robert Falkenberg
Robert A.D. Falkenberg, Driftleder Brand, Falck Danmark A/S
radf@falck.dk - 2343 3368
Beredskabsforbundets landsmøde
Henrik Sohl, formand for Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
hs@elkuglen.dk - 2790 6121
Michael Petersen
Michael Petersen, repræsentant for DOBL, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
dobl@dobl.dk - 2146 0050