2021: Brandfolk reddede børn ud fra tredje sal

Prismodtagerne fra Østjyllands Brandvæsen i Holmens Kirke sammen med forsvarsminister Trine Bramsen og formanden for priskomiteen bag Den Danske Redningsberedskabspris, Jan Johansen.
Prismodtagerne fra Østjyllands Brandvæsen i Holmens Kirke sammen med forsvarsminister Trine Bramsen og formanden for priskomiteen bag Den Danske Redningsberedskabspris, Jan Johansen.

Forsvarsminister Trine Bramsen overrakte fredag Den Danske Redningsberedskabspris 2021 til mandskab fra Østjyllands Brandvæsen, som tog de rigtige beslutninger og ydede livsvigtig hjælp under svære forhold ved en brand i juni 2020.

 

Det kunne være gået rigtig galt under en brand i en boligblok i Aarhus Vest i juni 2020: Branden udviklede en voldsom sort røg, så mange beboere ikke kunne komme ud. En familie med to børn på fire og to år var fanget på øverste etage. Brandbilerne havde svært ved at komme frem, da en del af området var en indhegnet byggeplads. Men de indsatte brandfolk traf hurtige og rigtige beslutninger og ydede den rigtige indsats, og alle beboere slap uskadt.

 

Det er årsagen til, at Den Danske Redningsberedskabspris 2021 går til mandskabet fra Østjyllands Brandvæsen, som var involveret og indsat ved branden på Fjældevænget i Aarhus 22. juni 2020. Herunder vagtcentralmedarbejdere, indsatsleder, operationschef, holdledere, chauffører, røgdykkere og brandmænd fra Station City, Station Nord og Station Syd. Forsvarsminister Trine Bramsen overrakte prisen til de 20 prismodtagere fredag ved en højtidelighed i Holmens Kirke i København.

 

Vanskelige og røgfyldte forhold

Priskomitéen bag Den Danske Redningsberedskabspris har i enighed valgt årets prismodtagere for en stærk indsats, hvor der blev udvist handlekraft og truffet de rette beslutninger af alle involverede under meget vanskelige og røgfyldte forhold.

I alt blev fem personer reddet ned fra tredje sal ved hjælp af drejestige og en håndstige i drejestigens kurv. Ni personer blev kørt på skadestuen, og alle blev udskrevet kort efter.

Det viste sig senere, at branden var opstået i noget polystyren-isolering i kælderen. En del af ejendommen var under renovering, og derfor fungerede flere af de normale brandadskillende konstruktioner ikke. Det betød, at den kraftige røg spredtes hurtigt via delvist ødelagte, åbne eller manglende branddøre, ødelagte kabel- og rørføringer, samt åbninger ved affalds- og installationsskakten. Det medførte både mundtligt og skriftligt påbud fra henholdsvis Østjyllands Brandvæsen og Aarhus Kommune om straks-udbedring af de alvorlige brandtekniske mangler på byggepladsen – og en politianmeldelse fra Aarhus Kommune.

 

Stolt beredskabsdirektør

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Østjyllands Brandvæsen havde indstillet sit personale til prisen. Og han er stolt af sine folk:

”Mandskabet har med denne akutte indsats vist, at alle de kompetencer, de hver især har opnået gennem deres uddannelser, øvelser og tidligere indsatser, kunne bringes i anvendelse og samspil ved en meget vanskelig og krævende indsats, hvor hvert sekund tæller,” siger han.

 

Med prisen følger et beløb på 25.000 kroner.

 

Glad for anerkendelse

En af prismodtagerne er Flemming Jensen, som under branden var holdleder for Station Nord. Han er også medarbejderrepræsentant i Østjyllands Brandvæsens bestyrelse.

Han er ikke i tvivl om, hvad der er vigtigst ved at få Redningsberedskabsprisen:

“Det er anerkendelsen. At nogen sætter pris på det, vi gør. Det betyder rigtig meget,” siger han.

Han fortæller, at pengene, der følger med, skal komme alle fastansatte ved Østjyllands Brandvæsen til gode.

“Det er gutterne enige om. Det, vi laver, er holdarbejde. Som der står på væggen hjemme på stationen: “Én for alle – alle for én”. Og det kunne lige så godt have været nogle andre, der havde været på vagt den dag.”

 

 

 • Johnny Damgård, Indsatsleder, Østjyllands Brandvæsen.
 • Anders H. Jensen, Operationschef, Østjyllands Brandvæsen.
 • Torben Bækgaard Andersen, Holdleder, Station City, Østjyllands Brandvæsen.
 • Flemming A. Jensen, Holdleder, Station Nord, Østjyllands Brandvæsen.
 • Lars Stilling Andersen, Holdleder, Station Syd, Østjyllands Brandvæsen.
 • Anders F. Kristensen, Vagtcentralmedarbejder, Østjyllands Brandvæsen.
 • Jesper Damm, Vagtcentralmedarbejder, Østjyllands Brandvæsen.
 • Claus Madsen CI-M1 Chauffør, Østjyllands Brandvæsen.
 • Per Søgård Lassen CI-M1 Røgdykker, Østjyllands Brandvæsen.
 • Kim Ormstrup Eriksen CI-M1 Røgdykker, Østjyllands Brandvæsen.
 • Jesper Nielsen CI-S1 Chauffør, Østjyllands Brandvæsen.
 • Sune Pedersen CI-S1 Brandmand, Østjyllands Brandvæsen.
 • Tom Lund NO-M1 Chauffør, Østjyllands Brandvæsen.
 • Per Hansen NO-M1 Røgdykker, Østjyllands Brandvæsen.
 • Frank Johanson NO-M1 Røgdykker, Østjyllands Brandvæsen.
 • Kristian Siig SY-M1 Chauffør, Østjyllands Brandvæsen.
 • Filipe Nils Ramos Camacho SY-M1 Røgdykker, Østjyllands Brandvæsen.
 • John Jensen SY-M1 Røgdykker, Østjyllands Brandvæsen.
 • Mathias E. Løvbjerg Ancher SY-V1 Chauffør, Østjyllands Brandvæsen.
 • Johan Mølgaard Nielsen SY-V1 Brandmand, Østjyllands Brandvæsen.
En drejestige blev indsat til at redde personer ud fra boligblokkens øverste etage.
En drejestige blev indsat til at redde personer ud fra boligblokkens øverste etage. (Foto: Østjyllands Brandvæsen)
Der var en voldsom røgudvikling, da Østjyllands Brandvæsen ankom til ejendommen på Fjældevænget.
Der var en voldsom røgudvikling, da Østjyllands Brandvæsen ankom til ejendommen på Fjældevænget. (Foto: Østjyllands Brandvæsen)
To af røgdykkerne efter førsteindsatsen.
To af røgdykkerne efter førsteindsatsen. (Foto: Østjyllands Brandvæsen)