2020: Enestående indsats under togulykken på Storebælt

De 21 prismodtagere fra Fyn, som blev hædret 2. oktober 2020, sammen med beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard og viceberedskabsdirektør Rene Cording Jensen fra Beredskab Fyn. I baggrunden Storebæltsbroen, hvor de 2. januar 2019 deltog i førsteindsatsen ved Danmarks værste togulykke i 30 år.
De 21 prismodtagere fra Fyn, som blev hædret 2. oktober 2020, sammen med beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard og viceberedskabsdirektør Rene Cording Jensen fra Beredskab Fyn. I baggrunden Storebæltsbroen, hvor de 2. januar 2019 deltog i førsteindsatsen ved Danmarks værste togulykke i 30 år.

Den Danske Redningsberedskabspris 2020 går til 35 brandmænd og frivillige for deres indsats under ekstremt vanskelige forhold ved den tragiske togulykke på Storebælt 2. januar 2019.

 

Baggrunden var tragisk: Otte menneskeliv gik tabt ved ulykken på Storebælt 2. januar 2019, da et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et østgående IC4 passagertog.

Men i tilbageblikket på det, som er blevet kaldt den værste togulykke i Danmark i 30 år, kan man konstatere, at redningsberedskabets indsats var enestående. Under meget vanskelige forhold løste indsatsleder, brandfolk og frivillige deres opgave yderst tilfredsstillende.

Det er årsagen til, at Den Danske Redningsberedskabspris 2020 går til de ansatte og frivillige fra Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning, som deltog i førsteindsatsen ved togulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019. I alt 35 personer.

 

Minister overrakte prisen i Nyborg

Prisen til de 24 prismodtagere fra Beredskab Fyn og Falck Nyborg blev overrakt fredag den 2. oktober af kultur- og kirkeminister Joy Mogensen ved en reduceret og coronasikker højtidelighed i Nyborg.

(På grund af corona-situationen i Slagelse Kommune fik de 11 prismodtagere fra Slagelse Brand og Redning og Falck Korsør først overrakt prisen ved en lille højtidelighed i Korsør 11. juni 2021.)

 

Priskomitéen bag Den Danske Redningsberedskabspris har valgt årets prismodtagere på grund af ”en helt ekstraordinær vanskelig opgaveløsning med vindstyrke svarende til stormstyrke. En opgaveløsning, der blev vanskeliggjort af nedfaldne køreledninger, voldsomme skader på et passagertog, tilskadekomne passagerer og arbejdsvilkår på en jernbanebro, der i sig selv er særdeles vanskelige og indebærer risiko for at falde i Storebælt ca. 20 meter under lavbroen. Kort sagt en enestående indsats ydet af Beredskabet.”

På trods af vejret og de ekstreme arbejdsvilkår lykkedes det den erfarne indsatsleder og de veltrænede og professionelle brandfolk samt frivillige at løse opgaven meget flot og samtidig så hurtigt, som det var muligt under hensyntagen til deres egen og passagerernes sikkerhed.

 

Stolte beredskabschefer

Beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard fra Beredskab Fyn og beredskabschef Michael Djervad fra Slagelse Brand og Redning har sammen indstillet prismodtagerne. Og de er stolte af deres folk:
”Der ligger masser af øvelser på Vestbroen og i tunnelen bag sådan en indsats. Og selv om man altid håber, at øvelserne aldrig bliver til virkelighed, er det tilfredsstillende, at Beredskab Fyn kunne leve op til de forventninger, som borgerne og samfundet har til os ved sådan en tragisk ulykke,” siger Mogens Bjerregaard.
”Ulykken skete i Beredskab Fyns område, og Slagelse Brand og Redning deltog som en planlagt assistance. Trods den tragiske baggrund er det meget tilfredsstillende at konstatere, at vores mange fælles øvelser betyder, at samarbejdet fungerer perfekt, og at vores indsatsmandskab løser opgaven, når det bliver alvor,” siger Michael Djervad.

 

Med prisen følger et beløb på 25.000 kroner.

Jesper Domar Rossen – Indsatsleder brand/ ansat ved Beredskab Fyn

Stefan Sparvath – Holdleder/ ansat ved Falck Nyborg

Lars Buch – Holdleder/ ansat ved Falck Nyborg

Søren Christensen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Andreas Kristiansen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Nick Just Hansen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Rune Johansen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Benjamin Meier-Andersen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Kenneth Katborg – Brandmand/ ansat v. Falck Nyborg (kunne ikke deltage ved overrækkelsen)

Thomas Christiansen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Frank Villa – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg (kunne ikke deltage ved overrækkelsen)

Michael Wagner – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Jakob Thorenfeldt – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Poul Erik Bagge – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Martin Frederiksen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Henrik Magnussen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Steen Jørgensen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Vinoshi Srimurugan – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg

Holdleder Brian Nielsen, ansat ved Beredskab Fyn

Camilla Funck, frivillig fra Beredskab Fyn

Mads Dissing-Larsen, frivillig fra Beredskab Fyn

Søren Nygaard Hansen, frivillig fra Beredskab Fyn (kunne ikke deltage ved overrækkelsen)

Jakob Knudsen, frivillig fra Beredskab Fyn

Stig Helmut Pedersen, frivillig fra Beredskab Fyn

Indsatsleder: Rene Kofoed, ansat ved Slagelse Brand og Redning

Koordinerende HL: Robert Vejsholt, ansat ved Slagelse Brand og Redning

Banevej køretøj:

HL: Haetham Balahang, ansat ved Falck Korsør

CHF: Flemming K. Hansen, ansat ved Falck Korsør

RD: Rasmus Ahlefeldt Sjøgren, ansat ved Falck Korsør

RD: Lasse Hasselriis, ansat ved Falck Korsør

RD: Bjarne B. Nielsen, ansat ved Falck Korsør

RD: Kim T. Magnussen, ansat ved Falck Korsør

RD: Dennis Hansen, ansat ved Falck Korsør

RD: Mathias Hertzner, ansat ved Falck Korsør

RD: Dominik W. Jacowski, ansat ved Falck Korsør

 

Et uddrag af indstillingen til prisen, skrevet af beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard, Beredskab Fyn, og beredskabschef Michael Djervad, Slagelse Brand og Redning:

 

Onsdag d. 02. januar 2019 skete der, hvad der i medierne blev omtalt som den værste togulykke i Danmark i 30 år. Ulykken skete på Storebæltsbroens Vestbro, hvor et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et østgående IC4 passagertog. 8 passagerer omkom, 16 passagerer kom til skade, og 132 blev evakueret fra ulykkestoget, mens stormen Alfrida pågik.

Vejrforholdene på Vestbroen nærmede sig denne morgen frysepunktet, og det blæste med vindstød op mod 25 meter i sekundet, hvilket var en særlig udfordring for mandskabet, der kom fra Sjællandssiden, da de skulle krydse Højbroen for at nå ulykkesstedet. Fra både Fyns- og Sjællandssiden var hele Storebæltsforbindelsen blokeret for almindelig færdsel grundet de voldsomme vindforhold.

 

Skaderne på toget var betydelige, køreledninger var nedfaldne på begge jernbanespor, og der lå tabt gods på både jern- og vejbanen, som strakte sig hen over flere kilometer, hvilket gjorde fremkørslen til ulykken meget vanskelig.

 

Begrundelse for indstilling:
Indsatslederen fra Beredskab Fyn, som dækker Vestbroen, har siden dens åbning deltaget sammen med brandfolkene fra Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning i flere øvelser, hvor planen, der benævnes som en ANX8 alarm og omfatter ulykke godstog/passagertog, er grundigt øvet. Brandfolkene deltager derudover periodisk i træning, uddannelser og øvelser på Vestbroen og i tunnelen. Her trænes og indøves brugen af det materiel, der er specielt udviklet til broen, som blandt andet indeholder svær frigørelse, CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart)-materiel, brandslukningsudstyr og et transportabelt overgangsstykke mellem kørebane og jernbanedelen.

 

Alarmen gik klokken 07.35, og klokken 07.47 var indsatslederen fra Beredskab Fyn fremme på skadestedet. Han kunne straks konstatere, at der var sket store skader på toget, at der var nedfaldne køreledninger på begge jernbanespor, og at der var mange passagerer i toget, som bestod af 2 togsæt af 4 vogne. Derudover var der meget kraftig vind, som ikke kun havde betydning for redningsindsatsens forløb, men i høj grad også betydning for risikoen ved at få evakuenter og tilskadekomne sikkert ud af toget.

 

Første udrykningsenhed fra Nyborg var på skadesstedet klokken 07.50 og yderligere enheder fra Korsør og Slagelse ankom henholdsvis klokken 07.52 og 07.58.
Da der er et særligt behov for at sikre skadestedet ved ulykker på jernbanenettet, inden redningsberedskabet må gå ind, måtte indsatslederen holde det præhospitale beredskab tilbage, mens der arbejdedes på at få jordet begge spor. En opgave, som normalt kræver 2 mand pr. jording, krævede i det kraftige blæsevejr 4 mand for at kunne håndtere udstyret.

 

Klokken 08.10 var arbejdsjordingen afsluttet på begge spor (4 jordinger).
Efter jordingen af begge spor opsatte de frivillige den transportable overgang mellem vej- og togbanen som stod klar kl. 09.12. Under de ekstreme vejrforhold var opsætningen med kran særlig vanskeliggjort. Overgangen blev primært benyttet til at få transporteret udstyr til toget, mens evakuenter og tilskadekomne blev ført via de faste overgange.
Passagererne blev evakueret ned imod den bagerste del af toget, og der blev ydet førstehjælp til tilskadekomne i samarbejde med det præhospitale beredskab.


Indsatsen blev koordineret fra den oprettede kommandostation, hvor indsatslederne fra Beredskab Fyn, Fyns Politi og Sund måtte stå i læ bag togstammen, da det ellers ville vælte i den kraftige storm.
Da ambulancer var klar, blev de fleste tilskadekomne én efter én hjulpet/båret tilbage imod den nærmeste østlige faste overgangsbro og kørt på sygehuset. Da evakueringsbusser stod klar på broen med varme, blev evakuenter i grupper af 10 fulgt langs jernbanen til den nærmeste vestlige overgang og kørt på et evakueringscenter, som var oprettet af de frivillige i Nyborg.

 

Klokken 09.41 var redningsindsatsen færdig, og arbejdet med bjærgning af omkomne og afdækning kunne begynde. Klokken 11.14 meldte indsatslederen til vagtcentralen, at alle redningskøretøjer forlod stedet. Skadestedet blev herefter overdraget til politiet, som i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og indsatslederen fra Beredskab Fyn fik afdækket toget og ryddet sporene for vragrester. Klokken 19.20 var godstoget fjernet fra skadesstedet og klokken 22.30 var passagertoget flyttet til Nyborg. Her blev toget afstivet.

 

Dette er en ulykke, som aldrig vil blive glemt af de involverede redningsfolk, og der har derfor efterfølgende været et stort fokus på deres psykiske reaktioner.
I den forbindelse har Beredskab Fyn og Falck A/S gjort en stor indsats for at sikre, at alle involverede kommer godt videre med deres hverdag.

 

11. juni 2021 blev det endelig de 11 sjællandske prismodtageres tur til at få overrakt Den Danske Redningsberedskabspris af kulturminister Joy Mogensen (th) og formand for priskomiteen, Jan Johansen fra Beredskabsforbundet (tv).
11. juni 2021 blev det endelig de 11 sjællandske prismodtageres tur til at få overrakt Den Danske Redningsberedskabspris af kulturminister Joy Mogensen (th) og formand for priskomiteen, Jan Johansen fra Beredskabsforbundet (tv).