2019: Fire modige brandfolk begrænsede tragediens omfang

De fire prismodtagere fra Beredskab & Sikkerhed, flankeret af formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen (tv), og Falcks koncernchef Jakob Riis (th).
De fire prismodtagere fra Beredskab & Sikkerhed, flankeret af formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen (tv), og Falcks koncernchef Jakob Riis (th).

Det var en tragedie, da en brand på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland 3. august 2018 kostede tre kvindelige beboere livet.


Men tragediens omfang havde været meget større, hvis ikke de første brandfolk på stedet havde handlet så modigt, professionelt og beslutsomt, som de gjorde. Indsatsen var baggrunden for, at Den Danske Redningsberedskabspris 2019 fredag den 4. oktober 2019 blev overrakt til de fire brandfolk fra Beredskab & Sikkerhed, det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

 

Overrækkelsen skete for øjnene af cirka 160 gæster, som forinden var blevet modtaget af faner og musik fra Beredskabsforbundets Musikkorps, da Beredskabsforbundet og flere andre organisationer traditionen tro havde inviteret til den årlige dobbelte højtidelighed i Holmens Kirke i København: Overrækkelse af Den Danske Redningsberedskabspris og mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk.
Falcks koncernchef Jakob Riis holdt årets tale for prismodtagerne og overrakte prisen på 25.000 kroner til mandskabet, som bemandede Allingåbros autosprøjte om aftenen den 3. august 2018: Holdleder Mikkel Julsgaard Schmidt, holdleder Jan Lindrup Nielsen, holdleder René Salling Rasmussen og brandmand Hans Steffensen. Jakob Riis trådte til i stedet for kultur- og kirkeminister Joy Mogensen, som havde meldt afbud.


Reddet ned fra altan

På den dramatiske aften, da autosprøjten nåede plejecentret 17.35, kunne mandskabet se flammerne stå ud af et vindue. Det havde været en helt naturlig reaktion at svinge autosprøjten ind ad den første sidevej for at sætte ind med brandslukning mod de synlige flammer. Men holdlederen holdt fast i sin instruks og kørte om på bagsiden af bygningen til det fastlagte kontaktpunkt – og den beslutning reddede tre beboeres liv. De var nemlig flygtet fra røgen og ud på en altan på bygningens bagside, hvor de nu blev opdaget og hurtigt reddet ud med stige.
Holdlederen løb igennem bygningen for at rekognoscere, mens hans røgdykkerhold trængte ind i bygningen via redningsstigen og rykkede frem ad en røgfyldt gang, hvor det brændte for enden. Under meget vanskelige forhold lykkedes det at finde og redde yderligere fire personer i sikkerhed.


Komiteen bag Redningsberedskabsprisen gav følgende begrundelse for at give prisen til mandskabet fra Falck og Østsjællands Beredskab:
”Hurtig tænkning og mange års erfaring gjorde det muligt for de fire brandmænd at komme de nødstedte til undsætning, på trods af svære omstændigheder. Brandslukning er et holdarbejde, men disse fire gjorde en helt afgørende forskel den fredag aften: Med deres førsteindsats reddede de mindst syv menneskeliv – og formentlig flere”.
Da Joy Mogensen overrakte diplomer til de fire, afsluttede hun sin tale ved at sige: ”En stor tak for jeres ekstraordinære indsats og et stort tillykke med Den Danske Redningsberedskabspris 2019. Tusind tak for, at I er der, når vi andre har brug for hjælp.”